Çakallarla Dans 4

Çakallarla Dans 4

Çakallarla Dans 4

Çakallarla Dans 4

Çakallarla Dans 4
Türkçe

ÇAKALLARLA DANS 4

Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet…
Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ’’Harita’’ ile çıkagelir. Almanya ’da ki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye doğru yola çıkarlar.
Gerçekten gömü var mıdır?
Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?
Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

Deutsch

TANZ MIT DEN SCHAKALEN

Der Buchhalter Servet, der Schwager Gökhan, der Frikadellen Necmi und der Del Piero Hikmet…
Unsere Helden sind in ihrem Leben mit Bedürftigkeit gesittet worden und beginnen aus finanzieller Not im gleichen Haus zu leben.Eines Tages kommt der Friseur Hüseyin mit einer “Karte” in der Hand. Sein Cousin in Deutschland ist gestorben und hat als Vermächtnis diese Karte hinterlassen. Im Glauben, dass das eine Schatzkarte ist, machen sich unsere Helden mit einem Licht der Hoffnung auf den Weg nach Edirne.
Ist da wirklich ein Schatz?
Kommen sie aus der Armut und werden reich?
Ist es möglich reich zu werden, ohne gerissen zu sein?

Und die Ereignisse entwickeln sich…

Français

 DANSE AVEC LES CHACALS 4

Servet le comptable, Gokhan le beauf, Necmi le kefta et Del Piero Hikmet…
Nos héros dont la vie passait en luttant avec la pauvreté, ont commencé à vivre dans la même maison à cause des difficultés financières.Un jour le barbier Huseyin vient avec une „carte“ à la main. Son cousin en Allemagne est décédé et a laissé comme héritage cette carte. Estimant que c’est une carte au trésor, nos héros s’accrochent à cette lueur d’espoir et se mettent en route vers Edirne.
Y a-t-il vraiment un trésor?
Pourront-ils se débarrasser de la pauvreté et devenir riche?
Est-ce possible de faire de l’argent sans être rusé?

Et les évènements se développent…

Nederlandse

DANSEN MET COYOTES 4

Boekhouder Servet, Zwager Gökhan, Gehaktbal Necmi en Del Piero Hikmet…
Deze helden worden getoetst door het leven met armoede, zij leven door slechte financiële omstandigheden in één huis.Op een dag komt de kapper Hüseyin broer met een “kaart” in zijn handen naar hen toe. Zijn neef in Duitsland is overleden en heeft als erfenis deze kaart achtergelaten. Onze helden denken dat deze kaart behoort tot een begraven schat en gaan achter dit hoop aan tot naar Edirne.
Is er echt een begraven schat daar?
Kunnen zij ontsnappen van hun armoede en rijk worden?
Is het mogelijk om geld te verdienen zonder als coyotes te gedragen?

En toen begonnen de gebeurtenissen…

English

DANCES WITH THE JACKALS 4

Servet the accountant, Gökhan the brother in law, Meatball Necmi and Del Piero Hikmet…
While our heroes are being disciplined by life with poverty, they find themselves living together due to financial troubles.One day Barber Hüseyin shows up with a ‚Map‘ in his hand. The son of his uncle has passed away and left the map as his will.  Our heroes convince themselves that it is a treasure map. Following the glimpse of hope, they set off to Edirne.
Is there really a buried treasure?
Would they beat poverty and become rich?
Is it possible to make money without being a jackal?

Incidents unfold…

Azərbaycan

Çakallarla Dans 4

Mühasib Sərvət, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi və Del Piero Hikmət…
Qəhrəmanlarımız həyat tərəfindən yoxsulluqla tərbiyə edilərkən, maddi imkansızlıqlara görə eyni evdə yaşamağa başlamışdır.
Günün birində Bərbər Hüseyn abi, əlində bir “Xəritə“ ilə çıxıb gəlir. Almaniyadaki dayıboğlu ölmüşdür, vəsiyyət olaraqda bu xəritəni buraxmışdır. Bunun bir xəzinə xəritəsi olduğuna qənaət gətirən qəhrəmanlarımız, tutduqları bu ümid işığının arxasından Edirnəyə doğru yola çıxırlar.
Həqiqətən xəzinə varmı?
Kasıblıqdan xilas olub zəngin olacaqlarmı?
Biclik etmədən pul qazanmaq mümkündür?

Və beləcə hadisələr başlayır…

DOWNLOADS

DCP Trailer EN

DOWNLOADS

Geniş Aile 2 Her Türlü

Geniş Aile 2 Her Türlü

Benim Adim Feridun

Geniş Aile 2 Her Türlü

Benim Adim Feridun
Türkçe

Geniş Aile Her Türlü 

Her canlı bir gün Cevahir’in taklasına gelecektir… Zekai abaküs kafasını kullanarak casinolardaki rulet çarkını kontrol eden bir saat düzeneği yapar. Cavahir daha düzenek tam hazır olmadan bizimkileri kumar masasına oturtur ve paraları başkaları kazanır. Bunun üzerine korsan kumarhane kralı Paçacı isimli duygusal katil, Zekai’nin davşan yâri Pırıl’ı rehin alır. Bizimkiler Paçacı’yı uğrattıkları zararı karşılamazlarsa Pırıl ölecektir.
Bizimkiler saat düzeneğini kullanarak Kıbrıs kumarhanelerinden parayı kazanıp Pırıl’ı kurtarmak üzere Kıbrıs’a uçarlar. Onları Kıbrıs’ta karşılayan Koyu Bilal olayın hile kısmını duymuştur ve pay isteyerek Pırıl olayından habersiz şirkete dahil olur. Bizimkiler parayı zor da olsa kazanırlar. Fakat Ulvi’nin derin ahmaklığı yüzünden gecenin devamında bütün parayı kaybederler.
Sabah uyandıklarında Koyu Bilal de Pırıl olayından haberdar olur. 4 saat içinde gece dağıttıkları parayı bulmak için bütün ekip can havli ile koşuşturmaya başlar.

Deutsch

Geniş Aile Her Türlü

Jeder Sterbliche wird einmal Cevahir’s Kunststreich kosten…
Zekai verwendet sein Abakusgehirn um einen Uhrenentwurf zu machen, der die Rouletteräder in den Kasinos überprüfen kann.
Cevahir setzt unsereins noch bevor der Entwurf fertig ist an den Glücksspieltisch aber andere machen den Gewinn.Daraufhin nimmt der illegale Kasinokönig und emotionale Mörderer mit Namen Pacaci, Piril, die Geliebte von Zekai, in Geisel.Wenn unsereins den Verlust, den Pacaci gemacht hat nicht zurückzahlen, wird Piril sterben
Um in den Kasinos in Zypern das Geld mit dem Uhrenentwurf zu gewinnen und Piril zu befreien, fliegen unsereins nach Zypern.
Koyu Bilal, der Sie in Zypern empfängt, hat vom Betrug gehört und möchte, unwissend von der Sache mit Piril, seinen Anteil und wird Teil des Teams. Auch wenn es nicht leicht ist, gewinnt unsereins das Geld. Dank dem tiefen Stumpfsinn von Ulvi, verlieren sie das Geld im Laufe des Abends wieder.
Als Sie in der Früh aufwachen, erfährt auch Koyu Bilal von der Sache mit Piril.Um das verlorene Geld innerhalb von 4 Stunden wieder aufzutreiben, fängt die ganze Truppe an herumzuhetzen.

TRAILER